Integracja procesów biznesowych w obrębie projektów komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

Przeglądaj bazę wynalazków

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Skrocki, Pawelec Spółka Jawna

ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
NIP 586 227 59 21, KRS 0000410986
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013